Reg No. F-51/Satara/30/4/1963 Mumbai/69/N.S.T.R

२०१८-२०१९ चे स्नेहसंमेलन व पारितोषिक वितरण समारंभ
१३-फेब्रुवारी-२०१९

news

कोयना एज्युकेशन सोसायटी, तळदेव चे संस्थेतील सर्व कर्मचाऱयांचे सन २०१८-२०१९ चे स्नेहसंमेलन व पारितोषिक समारंभ बुधवार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी १०.३० वाजता तळदेव विद्यालयाच्या पटांगणात आयोजित केले आहे. तरी सर्वानी भरभरून सहभागी व्हावे हि सर्वांना नम्र विनंती....