Reg No. F-51/Satara/30/4/1963 Mumbai/69/N.S.T.R

news

सन २०१८-२०१९ चे स्नेहसंमेलन व पारितोषिक समारंभ
१२ फेब्रुवारी २०१९

कोयना एज्युकेशन सोसायटी, तळदेव चे संस्थेतील सर्व कर्मचाऱयांचे सन २०१८-२०१९ चे स्नेहसंमेलन व पारितोषिक समारंभ बुधवार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी १०.३० वाजता तळदेव विद्यालयाच्या पटांगणात आयोजित केले आहे.